Fälla Träd På Egen Tomt: Vilka Regler Bör Du Tänka På?

SKRIVEN AV admin  |  Trädfällning

Är du redo att fälla träd på din egen tomt men osäker på hur du ska börja?

Denna artikel ger dig en steg-för-steg guide för att utföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt, samt vilka regler som gäller.

Vi täcker allt från förberedelser till de viktigaste säkerhetsaspekterna. 

Får Man Fälla Träd På Egen Tomt?

Tro det eller ej, att fälla träd på din egen tomt är inte alltid så rakt på sak.

Visst, i grund och botten är det ofta lagligt, men det finns en rad regler och begränsningar som måste beaktas.

Träd spelar en stor roll i att skapa en attraktiv och hälsosam stadsmiljö, vilket är varför reglerna kring trädfällning är så strikta.

Innan du svingar yxan bör du ha klart för dig att okontrollerad trädfällning kan leda till tunga böter.

Vi pratar inte småsummor här; beroende på situationen kan det röra sig om böter upp till en halv miljon kronor.

Mitt råd?

Anlita alltid en expert som kan vägleda dig genom processen och se till att du har rätt tillstånd för att fälla träd på din mark.

När Är Trädfällning På Egen Tomt Inte Tillåten?

Det finns situationer då trädfällning på egen tomt inte är tillåten. Dessa inkluderar:

  1. Detaljplanens Bestämmelser: Kontrollera vad detaljplanen för ditt område säger. I vissa fall kan det krävas ett marklov för att fälla träd.
  2. Områdesbestämmelser: Utanför planlagda områden kan det finnas särskilda regler som kräver tillstånd för trädfällning.
  3. Skyddsområden: I närheten av militära eller andra säkerhetskänsliga anläggningar kan marklov vara ett krav.
  4. Strandskyddsdispens: Inom strandskyddade områden kan du behöva en särskild dispens för att fälla träd.
  5. Naturminnesmärkta Träd: Dessa är ofta gamla och värdefulla träd, som ekar och tallar, och är märkta med plaketter. Att fälla ett sådant träd är strikt förbjudet.
  6. Särskilt Skyddsvärda Träd: För att fälla gamla eller särskilda arter av träd krävs ofta tillstånd från Länsstyrelsen. Planerar du att exempelvis planerar att fälla en större ek på din egen tomt är det viktigt att först titta närmare kring bestämmelserna i ditt landsting.

Kom också ihåg att om trädens rötter eller grenar från kommunens mark sträcker sig in på din tomt, krävs vanligtvis tillstånd från kommunen för att ta bort dessa.

Det är alltid bättre att vara försiktig och fråga först än att hamna i en situation där du kan behöva betala stora summor i böter.

Planering Innan Trädfällning På Egen Tomt

Om du bestämmer dig för att en trädfällning på tomten är rätt väg framåt, finns det några huvudsakliga steg du bör ta för att säkerställa att allt går smidigt och säkert.

1. Skapa En Hållbar Trädgårdsplan

Innan du fäller något träd, börja med en långsiktig plan för din trädgård.

En bra plan innefattar en blandning av olika trädsorter och åldrar. Detta gör din trädgård både vacker och hållbar över tid.

En kvalificerad arborist kan ge dig värdefulla råd om vilka träd som bör behållas, vilka som kan tas bort och vilka nya arter som passar för plantering.

2. Identifiera Riskträd

Var uppmärksam på tecken på sjukdom i dina träd

Riskträd kännetecknas av symtom som döda grenar, längsgående sprickor, synlig röta och omfattande svampangrepp. 

Om du märker dessa tecken kan det vara dags att överväga att fälla trädet. Alternativt kan trädbeskärning vara en lösning om ett träd skuggar för mycket eller växer in i andra träd.

Det är extra viktigt att vara uppmärksam på lutande träd och döda träd i närheten av ditt hus eller liknande.

3. Säkerhetsbedömning och Professionell Hjälp

Att fälla stora träd innebär alltid risker, både för egendom och personlig säkerhet.

Är du osäker, rekommenderas starkt att anlita en professionell arborist. De kan utföra sektionsfällning på ett säkert sätt.

Du hittar kvalificerade arborister via vår offerttjänst - vilket självklart är helt gratis att använda.

4. Få En Detaljerad Offert

När du anlitar en arborist, be om en detaljerad offert som inkluderar allt från vedkapning i lämpliga längder, bortforsling eller flisning av grenar, till stubbfräsning.

Kom ihåg att arboristtjänster ofta kan inkluderas i RUT-avdraget, vilket kan ge ekonomiska fördelar för arbete som utförs på din fastighet.

Att noggrant planera och ta hjälp av experter är nyckeln till en framgångsrik och säker trädfällning på din tomt.