Fälla Lutande Träd – Experttips för Säker Trädfällning

SKRIVEN AV admin  |  Trädfällning

Är du orolig för hur du ska hantera ett lutande träd på din egendom?

Att fälla lutande träd kan verka skrämmande, men med rätt kunskap och verktyg är det fullt möjligt att göra det säkert.

I denna artikel kommer vi att gå igenom viktiga steg och metoder för att effektivt hantera och säkert fälla lutande träd.

Oavsett om du är en erfaren trädgårdsmästare eller en nybörjare, kommer denna guide att ge dig den information du behöver för att utföra arbetet med förtroende. 

Vad Orsakar Lutande Träd

Många träd utvecklar en naturlig lutning i sin tillväxt. Detta sker ofta som en anpassning för att nå bättre solljus.

Vindens påverkan kan också leda till att träd lutar. När träd växer i områden med starka vindar, kan de gradvis börja luta som en respons. 

En viktig poäng är att en subtil lutning oftast inte är något att oroa sig för.

Om lutningen är måttlig och trädets övergripande struktur verkar stabil, är risken låg.

Identifiera Farliga Lutande Träd

Mer betydande lutar bör alltid behandlas seriöst.

Varje lutning över 15 grader betyder ett problem och indikerar att trädet riskerar att kollapsa.

Även om unga träd ibland kan uppmuntras att växa rakt med pålar, bör mogna träd tas bort av en professionell trädfällningstjänst.

Detta kan också vara ett tecken på trädsjukdom eller jorderosion, vilket kan påverka trädets stabilitet.

När ett Träd Behöver Fällas Av Andra Skäl

Även om ett träd inte lutar, finns det andra skäl att överväga att ta bort det.

Om ditt träd har något av dessa problem kan det vara dags att överväga professionell trädborttagningstjänst:

  • Närhet till Kraftledningar: Det växer farligt nära kraftledningar.
  • Påverkan på Andra Träd: Det inkräktar på hälsan hos andra närliggande träd.
  • Säkerhetsrisk i Trafiken: Dess tillväxt stör trafikens siktlinjer och kan utgöra en säkerhetsrisk.
  • Risk för Fastigheten: Tillväxten hänger över ditt tak eller inkräktar på ditt hem.
  • Rotproblem: Det finns problem med rotsystemet.
  • Tecken på Sjukdom: Döda grenar kan hittas längs ena sidan av trädet.
  • Skadad Stam: En stor del av trädstammen är ihålig.
fälla lutande träd

Kan Lutande Träd Fixas?

Du kan fixa ett lutande träd genom att ringa en professionell arborist för att bedöma och åtgärda problemet.

Som nämnts tidigare kan lutande träd vara en anledning till oro då de kan utgöra ett hot mot din egendom och säkerhet, men alla lutande träd behöver inte nödvändigtvis tas bort. 

Det första steget för att fixa ett lutande träd är att ringa en arborist som är specialiserad på bedömning och strukturellt stöd.

De kommer att göra en grundlig bedömning av trädet för att fastställa orsaken till lutningen och utvärdera dess allmänna hälsa. 

Denna utvärdering kommer att hjälpa dem att utveckla en plan för att fixa trädet.

Använda Trädkablar eller Stag

En vanlig metod som används för att fixera ett lutande träd är trädkablar eller stag.

Detta tillägg av strukturellt stöd innebär installation av kablar eller stag för att stödja trädet och förhindra ytterligare lutning eller potentiellt fall.

Arboristen kommer noggrant att välja lämplig hårdvara och installera den på ett sätt som ger det nödvändiga stödet utan att skada trädet.

Trädrättning

Trädrättning är ett annat alternativ för vissa lutande träd.

Denna metod består av att säkra det lutande trädets stam med ett rep och räta upp den över tiden, genom att justera spänningen på repet när trädet rör sig.

Tänk på det som hur en tandläkare med jämna mellanrum spänner grenar på en tandställning för att gradvis räta ut tänderna med tiden.

När Trädet Inte Kan Räddas

Det är viktigt att notera att inte alla lutande träd kan fixas.

Om trädet är för skadat, sjukt eller befinner sig på en farlig plats kan borttagning vara det enda alternativet.

Den arborist du anlitar kommer att kunna ge vägledning om huruvida att fixa eller ta bort trädet är det bästa tillvägagångssättet.

Hur Du Fäller Lutande Träd Själv

Att fälla lutande träd, särskilt nära byggnader som garage, kräver noggrann planering och rätt tekniker. 

Först och främst, bedöm situationen noggrant.

Om trädet är för stort eller lutningen för extrem, är det säkrast att anlita professionell hjälp.

Om du bedömer att du kan ta ner trädet själv finns det några viktiga punkter att tänka på:

Tänk På Detta När Du Ska Fälla Ett Lutande Träd

Ett vanligt sätt att kontrollera fällningen av ett lutande träd är att använda rep och talja. 

Fäst repet på en säker punkt, till exempel ett annat stabilt träd, och använd sedan en vinsch eller traktor för att dra trädet i önskad riktning.

Om trädet lutar kraftigt kan det vara lämpligt att använda en mer robust lina istället för vanligt rep.

Ett spärrblock kan också användas för att öka säkerheten och kontrollen.

För själva fällningen, använd grundprinciperna för trädfällning med motorsåg, inklusive riktskär och fällskär.

Ett annat sätt att underlätta fällningen är att sektionsfälla trädet om möjligt, speciellt om det är stort och nära byggnader.

Fälla Kraftigt Lutande Träd: Ett Jobb för Proffsen

Att fälla kraftigt lutande träd är något som alltid ska lämnas över till en person med utbildning och erfarenhet.

Risken är att trädet faller fel och orsakar stora skador på egendom eller människor.

Fällningen måste ske med rätt metod, rätt erfarenhet, rätt kunskaper och rätt säkerhetstänk.

Om det inte finns något i omgivningen som kan ta skada så är den mest kostnadseffektiva metoden att markfälla trädet. Då fälls trädet direkt från marken.

Omgivningen tillåter däremot inte alltid att trädet fälls från marken.

Då får trädfällaren klättra upp i trädet för att fälla det bit för bit istället.

Det ställer höga krav på utföraren som måste ha kunskap och erfarenhet i klättring utöver trädfällning.

Användning av Skylift och Lastbil: För Svåra Fällningar

Men att fälla kraftigt lutande träd med manuell sektionsfällning kan ibland vara svårt.

Då krävs det hjälp från skylift eller lastbil.

Med en skylift kan man fälla träd som bedömts vara i så dålig kondition att säker klättring inte är möjlig.

Då står trädfällaren tryggt och säkert på en skylift och fäller trädet därifrån. Det är en optimal metod för att fälla kraftigt lutande träd.