Hur Du Flyttar Ett Träd På Bästa Sätt

SKRIVEN AV admin  |  Trädhantering

Är du i behov av att flytta ett träd?

Det kan verka överväldigande, men med rätt kunskap blir processen enkel och säker.

I denna artikel delar vi med oss av experttips och bästa praxis för trädlyftning.

Du kommer att få en steg-för-steg guide, från förberedelser till det faktiska flyttandet.

Vår målsättning är att din trädlyftning ska bli framgångsrik och skonsam för såväl dig som trädet.

Är det Möjligt att Flytta Ett Träd?

Ja, det är möjligt att flytta ett träd.

Processen varierar dock betydligt beroende på trädets storlek och ålder.

Små, unga träd är enklare att flytta än större, äldre exemplar.

Kunskap om rätt teknik är därför avgörande för en framgångsrik flytt.

Att exempelvis flytta ett större träd själv kommer att vara närmare omöjligt om du inte har tillgång till större fordon som grävmaskiner och kranar.

Flyttar större träd

Hur Du Flyttar Ett Mindre Träd

För att flytta ett litet träd, som är ungefär 2 år gammalt, krävs viss noggrannhet.

Men om du följer dessa steg kan du se till att hålla trädet starkt efter flytten.

  1. Rensa utrymmet. Börja med att ta bort gräset runt trädet, i en radie på ca 40 cm. Var försiktig så att du inte skadar trädstammen eller rötterna.
  2. Börja gräva runt trädet. En trädgårdsanläggare skulle gräva en grop längs utkanten av den rensade ytan. När tillräckligt djup är uppnått, försiktigt gräva under trädet för att skilja det från rotnätet.
  3. Luft upp trädet och rötterna. Använd en dräneringsspade för att få ett bra grepp under trädet. Efter en stunds arbete bör det vara möjligt att försiktigt lyfta upp trädet. Trots att vissa rötter skadats, bör tillräckligt många vara intakta för att trädet ska överleva.
  4. Återplantera trädet. När trädet återplanterats, ge det rikligt med vatten för att främja återhämtning.

Hur Du Flyttar Ett Medelstort Träd

För äldre träd, som exempelvis ett 3-årigt äppelträd, är processen mer komplex, och kräver lite mer tid och dedikation för att genomföra.

Här är det viktigt att börja tidigt, helst ett år innan själva flytten av trädet.

Börja med att kapa rötterna i en radie på ungefär 80-90 cm från stammen.

Detta görs inte längs hela cirkelns omkrets, utan bara längs tre sträckor.

Denna metod stimulerar trädet att skapa nya smårötter i framtiden, och kommer att hjälpa trädet att överleva efter flytten.

Följande år, gräv upp hela trädet på samma sätt som med det mindre trädet.

Hur Du Flyttar Riktigt Stora Träd

Träd med ett stamomfång över 120 cm kräver särskild förberedelse, samtidigt som du kommer att behöva mer avancerade verktyg.

Hur Du Flyttar Ett Stort Träd

I många fall är det smartaste sättet att anlita en professionell arborist som kan utföra detta jobb, men tror du fortfarande att du kan göra det själv, kan du följa dessa steg:

  1. Förberedelse under växtsäsonger. Dessa träd bör förberedas en till två växtsäsonger i förväg. Syftet är att låta trädet utveckla sitt rotsystem inför flytten.
  2. Grävning och beskärning. Gräv ett dike runt trädet på alla fyra sidor och beskär rötterna försiktigt.
  3. Skydda rotklumpen. Rotklumpen binds och skyddas för att inte falla isär under upptagning och transport. Trädet flyttas sedan med hjälp av lyftkran eller trailer.
  4. Plantera på ny plats. Trädet placeras försiktigt i en förberedd grop på den nya växtplatsen. Efterarbete är viktigt för att ge trädet bästa möjliga förutsättningar att etablera sig.

Bästa Tiden för Trädflytt

Rotbeskärning bör utföras under våren eller tidig höst.

Själva flytten görs bäst när trädet är avlövat och i vila, antingen under senhösten eller tidigt på våren, innan bladknopparna börjar växa.

Avslutningsvis Om Att Flytta Träd

Att flytta ett träd, oavsett dess storlek, är en utmaning som kräver noggrann planering och utförande.

Genom att följa dessa steg och välja rätt tidpunkt för flytten, kan du säkerställa att ditt träd fortsätter att växa och trivas på sin nya plats.

Kom ihåg att varje träd är unikt och kan kräva anpassade metoder för en lyckad flytt.

Din omsorg och uppmärksamhet under hela processen kommer att göra stor skillnad för trädet långsiktigt.