Arborist: Vad är det för något?

SKRIVEN AV admin  |  Trädfällning

arborist

En arborist är en trädvårdsspecialist som vårdar träd i städer, tätort, trädgårdar, och andra bebyggda miljöer. Arborister arbetar för att träden skall vara säkra, vackra, problemfria och leva länge. 

Benämningen arborist kommer från det latinska ordet arbor som betyder träd.

Arbetsuppgifter för arborister brukar vara allt trädfällning, trädbeskäring och sektionsfällning men kan även innefatta rådgivning och plantering.

En utav de absolut vanligaste uppgifterna är vad vi brukar kalla kronrensing, vilket innebär att skadade eller döda grenar tas bort från ett träd. Att beskära träd som skymmer solen eller växer över byggnader och vägar ingår också i arbetet.

Personer som arbetar med att beskära och vårda träd kan också kallas trädvårdare, beroende på kompetensnivå.

En arborist kan även arbeta med förvaltningen av träd, där inventering är ett viktigt inslag.

Innan du anlitar en arborist kan det därför vara bra att veta vilken specifik tjänst du letar efter. Kolla även upp kompetensnivån på arboristen då ett dåligt jobb kan bli väldigt dyrt i slutändan.

Varför behövs arborister?

Det är fullt möjligt att själv fälla sina egna träd eller att ta bort döda grenar, men ibland kan det behövas hjälp från experter.

Ett stort träd nära ditt hus kan falla på ditt eget hus, det samma gäller vid större grenar.

För att slippa betala dyra reparationskostnader kan det istället vara smart att lägga ner lite extra pengar för att anlita en arborist istället.

Detta jobb är oftast svårare än vad de flesta tror.

Utöver det kan det vara en väldigt bra investering att ta hand om dina träd på ett bra sätt.

Rätt sorts trädvård är en investering som kan leda till att du sparar ansenliga summor pengar. Välvårdade träd är attraktiva och kan öka värdet på din fastighet medan vanskötsel av träd kan bli kostsamt i längden.

Beskärning av träd eller trädfällning – i synnerhet av större träd – kan vara ett farligt och dyrt arbete. Trädvård och trädfällning kräver i de flesta fall hjälp av professionella med erfarenhet.

Arborister jobbar med specialgjorda hand- och motorsågar. Oftast klättrar arboristen upp i träden med hjälp av rep och säkerhetssele, vilket är skonsamt för trädet och gör det möjligt att nå även svåråtkomliga grenar i trädets krona.

Oftast friklättrar arboristen upp i träden med hjälp av rep och säkerhetssele, vilket är skonsamt för trädet och gör det möjligt att nå även svåråtkomliga grenar i trädets krona.

Ibland kan det till och med bli billigare att anlita en arborist på grund utav alla maskin – och verktygskostnader.

Därför kan det vara ett smart val att anlita en arborist.

Tjänster för arborister

1. Trädfällning

Ibland måste man fälla ett träd, och ibland så är det något man vill. Trädet kanske skymmer för solen eller är i vägen på något sätt.

En arborist hjälper ofta till vid bedömningen av huruvida trädas bör fällas ej.

Arborister har både expertisen och utrustningen för att på ett säkert och effektivt sätt kunna fälla träd. Trädfällning rekommenderas när:

 • Trädet har vissnat eller dött.
 • Trädet anses vara en fara.
 • Trädet orsakar ett hinder.
 • Trädet förgrenar sig och orsakar skada på andra träd.
 • Trädet skall ersättas av en annan trädart.
 • Trädet är placerat i ett områdes som skall bebyggas och således kräver avlägsning av träd och växtlighet.

2. Beskäring

Att beskära ett träd kan behövas för att behålla trädets hälsa, utseende och säkerhet.

En arborist kan avgöra vilken beskärning som är lämplig för att uppfylla dessa kriterier.

Arborister har både expertisen och utrustningen för att på ett säkert och effektivt sätt kunna beskära träd. Trädbeskäring rekommenderas när:

 • Grenar dör eller blir insektsdrabbade.
 • Grenar korsar och stöter mot varandra.
 • Större grenar inkräktar på elledningar, husfasader, tak, takrännor, skorstenar, fönster eller som utgör hinder på gång- eller bilvägar.
 • Grenarna behöver underhåll för förbättrade hälsa.
 • Grenarna skymmer en utsikt, till exempel solen.
 • Man kan forma grenarna för att förbättra trädets form och kontur.

3. Sektionsfällning

Under vissa omständigheter kan inte träden fållas i ett stycke och måste därför sektionfällas.

Det innebär att trädet  tas ned i säkra mindre bitar så att det inte påverkar omgivningen på något sätt.

Arborister har både expertisen och utrustningen för att på ett säkert och effektivt sätt kunna sektionsfälla träd. Sektionsfällning rekommenderas när:

 • Trädet inte har någon säker plats att falla till.
 • Omgivningen är känslig och inte bör påverkas.
 • I tätbebyggd ort där det kan vara svårt att fälla ett träd.

4. Stubbfräsning

Stubbar kan vara både fula och jobbiga. Och det är oftast väldigt svårt, om inte omöjligt att ta bort dessa stubbar utan rätt redskap.

Arborister har ofta redskapen som behövs för att ta bort stubbar på ett säkert och effektivt sätt.

5. Akut trädvård

Ibland så krävs det akut trädvård. Ett träd kan ha fallit, eller brakat ihop över ett annat träd eller bil och liknande.

Då är det viktigt att ringa in en arborist för att motverka ytterligare skador som kan förekomma om du försöker att ta bort trädet på egen hand.

Tack vare att arborister arbetar med den yttersta kompetensen inom trädsäkerhet kan de se till att reducera framtida skaderisker på din tomt eller din mark.

6. Plantering

Några arborister är även verksamma inom plantering utav träd och buskar  och de flesta kan rekommendera vilket träd som vore mest lämpliga för ett speciellt område.

Fel träd i fel område kan leda till framtida problem som kan orsakas av begränsat växtutrymme, insekter, sjukdomar eller dålig växtlighet.

Arboristerna kan själva plantera ut trädet eller helt enkelt fungera som en rådgivare.

7. Övriga tjänster

Arborister har även flera mindre tjänster att erbjuda inom trädvård.

Dem kan till exempel hjälpa till att hjälpa träden bibehålla en god hälsa vilket kommer att hjälpa trädet försvara sig mot insektsangrepp, sjukdomar och problem som har att göra med placering.

Certfierade arborister

Vem som helst kan kalla sig arborist, tekniskt sätt. Men för att kunna kalla sig själv en certifierad arborist krävs det att du har avklarad en examen från The International Society of Arboriculture (ISA) eller The European Arboricultural Council (EAC).

Först då kan man kalla sig själv certifierad arborist.

Denna examen blandat med yrkeserfarenhet inom trädvården är väldigt omfattande. En certifierad arborist kan du därför oftast lita på att han/hon vet vad dem säger.

Arborister måste uppdatera sina kunskaper kontinuerligt för att behålla sin certfiering. En certifierad arborist är därför mycket påläst och alltid uppdaterad när det kommer till det senaste inom arborikultur (vetenskapligare ord för trädvård).

Certifiering av en arborist är inte nödvändigtvis ett mått på yrkesfärdighet. Det bevisar att personen ifråga har uppnått en hög kunskap inom området trädvård, men det kan aldrig garantera att arbetsprestationen blir av högsta kvalitet.

Hur du väljer rätt arborist

Det är viktigt att du väljer rätt arborist, då en dålig kan kosta dig betydligt mer än en bra. Ett bra jobb är alltid värt lite mer pengar.

När du ska anlita en arborist kan det vara bra att kolla några saker först.

 • Kolla på arboristens historia. Har de utfört någon officiell utbildning inom området? Kolla om de är med i någon/några utav de professionella organisationerna som The International Society of Arboriculture (ISA) eller The European Arboricultural Council (EAC). Kolla även hur mycket yrkeserfarenhet de har.
 • Fråga om arboristen är certifierad utav ISA eller EAC. Om personen i fråga däremot har jobbat som arborist i 20 år kanske denna certifiering inte är lika viktigt.
 • Se till att arboristen är försäkrad. Ring upp försäkringsbolaget ifråga om du vill veta alla detaljer. Oftast har arboristen alltid med sig försäkringsbeviset. Utan försäkring kan reparationskostnaderna bli väldigt stora om något går snett. Se alltid till att arboristen är försäkrad.
 • Kolla på arboristens tidigare project eller be om referensen för att liknande arbeten som du efterfrågar.
 • Se till att få flera prisofferter så du inte blir lurad utav någon individuell arborist.
 • Acceptera inte första lägsta budet du får. Se till att undersöka arboristen så att du vet vad han/hon håller på med.
 • Se till att få allt på papper. Skriv alltid under ett kontrakt och läs igenom det noggrant. Kolla priset, när och vart arbetet ska utföras. När det ska startas och avslutas och vem som står för uppstädningen och bortforslingen utav grenar osv.

Be om en offert från flera olika företag för att jämföra kostnader, så att du hittar det bästa alternativet för dig. Det är exakt det vi här på Arboristexperten hjälper dig med.

Klicka här för att be om offerter från lokala företag.