Almsjukan: Så Skyddar Du Dina Träd Från Det

SKRIVEN AV admin  |  Trädhantering

Vad är almsjukan och varför är den så förödande för våra träd?

Denna artikel ger dig en omfattande översikt över almsjukan, en svampsjukdom som kan vara förödande för almträd.

Vi utforskar dess orsaker, symptom och mest effektiva behandlingsmetoder.

Med informationen här kan du vidta åtgärder för att skydda dina träd och förebygga sjukdomens spridning.

Läs vidare för att förstå hur du kan bekämpa denna allvarliga sjukdom och rädda dina värdefulla almträd.

Vad är Almsjukan?

Almsjukan, en svampsjukdom som har förmågan att decimera almträd, är en allvarlig hot mot våra gröna lungor.

Svampen som orsakar sjukdomen lever och frodas i trädets kärlsträngar.

Detta blockerar essentiell vatten- och näringstransport, vilket leder till att trädet vissnar och till slut dör. Historiskt har sjukdomen funnits i Sverige med ett långsamt förlopp.

Men under 1950-talet inträffade en dramatisk förändring med ankomsten av den Holländska almsjukan.

Denna aggressivare form är troligen en hybrid mellan två varianter av sjukdomen, och den har sedan dess haft en förödande effekt på almbestånd, speciellt i Skåne, Göteborg och Mälardalen. 

Hur Sprids Almsjukan?

En nyckelaktör i spridningen av almsjukan är almsplintborren. Denna skalbagge har en förkärlek för döda eller försvagade träd

När den borrar sig in i dessa träd, fastnar svampens sporer i dess behåring. Dessa sporer följer sedan med när borren flyger till friska almar för att förtära blad och skott.

Intressant nog kan almar även smitta varandra genom rotkontakt om de står nära varandra.

Almsjukans förlopp är dramatiskt: de infekterade träden börjar vissna redan inom några veckor och kan dö inom två år.

Hur Yttrar Almsjukan Sig

Almsjukans symptom blir mest synliga under sommarmånaderna, särskilt i juli och augusti.

Det är då man lättast kan identifiera drabbade träd.

Symptomen uppträder först i trädets topp, vilket är det första området som angrips. 

Det vanligaste är att almsjukan yttrar sig på följande sätt:

  1. Gula och Bruna Blad: Bladen gulnar eller blir bruna och vissnar plötsligt. De kan rulla ihop sig och sitter ofta kvar på grenarna en tid.
  2. Gles Krona: Löven i kronan blir glest fördelade och kan uppvisa svaga missfärgningar.
  3. Hängande Skott: Skotten, särskilt i topparna, börjar hänga neråt.

Dessa tecken är vitala att observera för tidig upptäckt och bekämpning av sjukdomen.

Bekämpning av Almsjukan

Almsjukans framfart kan bromsas genom tidiga och effektiva åtgärder.

Om ett träd upptäcks i början av angreppet, kan kraftig beskärning hjälpa.

Men om trädet är kraftigt angripet, är det nödvändigt att snabbt fälla det för att förhindra vidare spridning.

Från juli månad är det effektivt att identifiera drabbade träd och avverka dessa under senhösten eller vintern.

Det är kritiskt att snabbt avlägsna grenar och bark efter upptäckt av smittan. Denna åtgärd förhindrar spridning av sjukdomen via rötterna.

Bark och grenar måste antingen brännas på plats eller transporteras i slutna containers till värmeverk. 

Vaccinering av Friska Almar

Som en förebyggande åtgärd kan särskilt värdefulla almar vaccineras.

Denna behandling måste förnyas årligen.

Det är viktigt att notera att vaccinet inte kan rädda en redan sjuk alm.